O projektu

Motto: PVO kvalitně!

Nacházíte se na jediném místě českého a slovenského internetu, které se zevrubně a komplexně věnuje problematice protivzdušné obrany v bývalém Československu. Zabýváme se zde převážně „Protivzdušnou obranou státu“, známou pod zkratkou PVOS a také její menší, ale zato mobilnější „sestrou“ – „Protivzdušnou obranou pozemních vojsk“, známější pod zkratkou PVO PV nebo PVOV.

Autoři tohoto webu si kladou za cíl, aby se zde virtuálně setkávali lidé, kteří v menší či větší míře spojili své profesní i osobní životy s těmito zvláštními složkami bývalé ČSLA. U mnohých se často jednalo o celou dobu aktivní služby v armádě, tedy od vyřazení ze školy až po odchod do důchodu! Proto si myslíme, že takové specifické armádní celky, jakými PVOS a PVO PV bezesporu byly, si vyžaduje i bližší přístup.

Zejména PVOS působila v době společného státu Čechů a Slováků, tedy Československa, celostátně. Proto se budeme věnovat i útvarům a jednotkám, které byly dislokovány na území dnešní Slovenské republiky. Věříme, že sem najdou cestu i bývalí „pévéošáci“, kteří po rozdělení ČSFR zůstali takříkajíc za řekou Moravou!

Také PVO PV či PVOV prošla, zejména po listopadu 1989, velkými redislokačními a reorganizačními změnami. Mnohé protiletadlové pluky byly převeleny z Čech na Slovensko a později se staly součástí PVO samostatné Slovenské republiky. Za dobu své existence měla PVO PV své útvary a jednotky dislokované v slovenských posádkách, ale v podstatně menším měřítku.

My jsme zvolili námi již osvědčenou formu takového projektu. Tím je vznik specializovaného informačního a zároveň publikačního portálu, v kombinaci s diskuzním fórem. Obě platformy sice provozujeme na jednom serveru, ale každá má oddělenou databázi. Jednak pro lepší údržbu a jednak pro snížení rizika ztráty dat na maximální minimum.

Věříme, že budete spokojeni s takovými podmínkami, rádi se budete na náš společný web vracet a doporučíte ho i svým známým, kamarádům a přátelům…

Přejeme všem příjemný čas strávený na těchto stránkách a děkujeme za přízeň a podporu.

Společná administrace portálu a fóra CS PVO

Založeno 1. března 2008